2008-12-02

Words will never be enough and this silence, my love exists because there are no words left for us

Blickar fyllda av närvaro. Förvånade blickar.
När alla vägar möts, då får ingen bryta tystnaden. Jag befinner mig mitt emellan land och hav. Trodde vattnet under mina fötter skulle frysa till is och rädda mig. Det finns en fantasivärld jag aldrig skulle fantisera om, är du där, är du där?

Inga kommentarer: